Приклучи се на кампањата!

Изработката на кампањaте е во тек!

До тогаш, следете ги активностите на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија преку овој линк.