Извештаи: 0
Легенда
Злоупотреба на јавен имот и/или јавни средства
Злоупотреба на средства/имот
Злоупотреба на службена положба
Местење на тендер/и и јавни набавки
Нерегуларности поврзани со тендер/и и јавни набавки
Поткуп
Незаконито влијание врз сведоци
Корупција при вработување
Корупција во работен однос
Злоупотреба на лични податоци
Злоупотреба на службени податоци
Судир на интереси
Друго
Не сум сигурен/на
Државна власт
Локална власт
Приватен сектор
Друго (граѓански сектор, меѓународни организации, др...)
Правосудство (судови и јавни обвинителства)
Адвокати
Полиција
Затвори
Царина
Здравство
Образование
Инфраструктура и градежништво
Медиуми
Избори и политички кампањи
Култура
Недвижности
Даноци
Друго
Разгледување
Судска постапка