Преглед на пријави

Добредојдовте во нашата онлајн платформа за пријави

Пред да почнете да ја пополнувате пријавата ве известуваме дека сите внесени податоци ќе бидат предмет на обработка од стручниот тим. Доколку произлезат елементи на одредено кривично дело, податоците ќе бидат искористени за пријавување на истото пред надлежните органи. Ве охрабруваме да пријавите дело на корупција бидејќи истото можете да го сторите и анонимно (при селектирање на последната страна од апликацијата).

1 2 3 4
 • Злоупотреба на моќ
 • Злоупотреба на јавен имот и/или јавни средства
 • Злоупотреба на средства/имот
 • Злоупотреба на службена положба
 • Јавни набавки и тендери
 • Местење на тендер/и и јавни набавки
 • Нерегуларности поврзани со тендер/и и јавни набавки
 • Поткуп
 • Незаконито влијание врз сведоци
 • Вработување
 • Корупција при вработување
 • Корупција во работен однос
 • Злоупотреба на податоци
 • Злоупотреба на лични податоци
 • Злоупотреба на службени податоци
 • Судир на интереси
 • Друго
 • Не сум сигурен/на
 • Државна власт
 • Локална власт
 • Приватен сектор
 • Друго (граѓански сектор, меѓународни организации, др...)
 • Правосудство (судови и јавни обвинителства)
 • Адвокати
 • Полиција
 • Затвори
 • Царина
 • Здравство
 • Образование
 • Инфраструктура и градежништво
 • Медиуми
 • Избори и политички кампањи
 • Култура
 • Недвижности
 • Даноци
 • Друго

Информации за настанот

 • Жртва
 • Сведок
 • Друго:
 1. Каде настанот настанал?
  Општина
  Место
  Локација
 2. Кога се случи настанот?
  Ден/Месец/Година:
 3. Дали би можеле да го идентификувате сторителот или да дадете информации кои ќе помогнат во идентификување (име и презиме, личен опис, позиција и сл.)?
  • Да
  • Не
 4. Опис на настанот
 5. Прикачи документи – прикачените документи се за внатрешна употреба и во ниту еден случај нема да бидат јавно прикажани. Прифатливи документи се: Word, excel и pdf документ, аудио запис, видео запис, слика.
 6. Дали случајот го пријавивте до надлежна институција (полиција, јавно обвинителство)?
  • Да
  • Не
 7. Доколку случајот е пријавен до надлежна институција, која е таа институција?
 8. Каков е статусот на постапката?
1. Дали сакате да останете анонимни? (доколку сакате да останете анонимни нема да бидеме во можност да ве контактираме понатаму, ниту да ве известуваме за текот на постапката)
 • Да
 • Не
Доколку не сакате да останете анонимни, пополнете ги следните полиња:
 • Име
 • Презиме
 • Телефонски број
 • e-Mail
Дали ни давате дозвола да ве контактираме доколку има потреба?
 • Да
 • Не
Дали сакате да бидете известени за текот на постапката?
 • Да
 • Не
Captcha